Privacy Statement

Laatste update 24 mei 2018

Ik, Mena Leila, vind jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doen ik er alles aan om jouw persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.
Om je aanvragen voor gratis filmjes en video’s, het versturen van de nieuwsbrief, je aankoop van een van mijn (online) lessen of producten zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we gegevens van je nodig.
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij we van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan ons stelt. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven gebruiken we je emailadres en naam om je onze nieuwsbrieven te sturen met onze gratis maar waardevolle informatie en inspiratie.
In dit Privacy Statement delen we hoe we die gegevens of informatie die je met ons deelt gebruiken. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met ons deelt:
1. online als je mijn website behorende bij Mena Leila bezoekt, zoals www.menaleila.nl en de online leeromgeving van lessen en workshops.
2. offline als je informatie met ons deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres aan ons geeft op een event omdat je onze nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen of wanneer je een dienst of product offline koopt.
Door onze websites te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement en de algemene voorwaarden die van toepassing is op mijn website. Ook wanneer je offline gegevens met mij deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement.
Ik sla jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Ik maak gebruik van het mailsysteem Mailchimp die onder juridische regels gegevens opslaat.
Ik geef je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN
Op onze websites verzamelen en/of ontvangen we twee soorten informatie:
1. PERSOONSGEGVENS DIE JE ACTIEF AAN ONS VERSTREKT
Als je je aanmeldt voor dansfilmpjes, video’s en muziek, via mijn nieuwsbrief of andere informatie te ontvangen, deelneemt aan een van de enquêtes of je aanmeldt voor een webinar of andere vorm van gratis inspriratie, dan vragen we je je gegevens met ons te delen, zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres.
We verzamelen geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt tenzij je deze vrijwillig zelf met ons hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven en informatie te ontvangen.
Wanneer je een dienst of product aanschaft, vraag ik naast je voornaam, achternaam, emailadres en telefoonnummer soms ook om je straatnaam en woonplaats. Als je bedrijf buiten Nederland gevestigd is, vragen we je BTW nummer zodat we de BTW kunnen verleggen. Je straatadres wordt gevraagd om je factuur netjes op te kunnen maken en om fysieke producten toe te kunnen sturen. Je telefoonnummer vragen we om je, indien je op les bent of de online lessen volgt, je op de hoogte te houden over roosterwijzigingen, afmelden van lessen of het verspreiden van dans relateerde evenementen. Dit gebeurd via Whatsapp.
We gebruiken voor jouw bestelling altijd een beveiligde betaalomgeving. Om de betaling en facturering mogelijk te maken sturen we jouw betaalgegevens rechtstreeks vanuit onze beveiligde betaalomgeving naar onze Payment Service Provider Mollie en naar ons facturatiesysteem Moneybird of Autorespond. Mollie voert voor ons jouw betaling uit. De facturen die je van ons ontvangt worden gemaakt en naar je verstuurd via Mollie. We wijzen je erop dat Mollie, Moneybird en Autorespond voor het gebruik van jouw informatie hun eigen gebruikersvoorwaarden en Privacy Statement hanteren.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE OM TECHNISCHE REDENEN AUTOMATISCH AAN ONS WORDEN DOORGEGEVEN
Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van onze websites automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan onze computers worden verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser.
Cookies zijn niet actief ingesteld en waanneer dat wel zal gebeuren, wordt dat duidelijk op de website aangegeven.

HOE JE GEGEVENS GEBRUIKT WORDEN
• ik mailen je om de diensten of producten die je hebt gekocht te leveren, zoals, de registratielink voor onze leeromgeving, de factuur en updates in de leeromgeving. Ik stuur je als je een product of dienst bij ons hebt gekocht daarna onze nieuwsbrief met updates van video’s, muziek en links die met dans te maken hebben.
• Ik mail je (als je geen product of dienst hebt gekocht) uitsluitend als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven, onze nieuwsbrief met updates van video’s, muziek en dans gerelateerde informatie. Hiervoor heb je je ingeschreven via mijn website of je gegevens achtergelaten op een event of les wat ik organiseerde.
• Ik mail je als je dit expliciet hebt aangevraagd om je de gratis informatie en waardevolle informatie te sturen die je opgevraagd hebt. Hierna zal ik je niet automatisch op mijn maillijst zetten maar je expliciet vragen of je dit wilt waarbij je expliciet toestemming geeft of juist niet
• Ik gebruik je gegevens om je support en informatie te geven bij onze diensten en producten en de online omgeving die je hebt gekocht
• Ik mail je mogelijk ook om je feedback te vragen over onze producten en diensten
• Ik mail je om je te informeren over diensten en producten en die van onze samenwerkingspartners en affiliates als ik denk dat die van toegevoegde waarde zijn op mijn diensten en producten.
• De inloggegevens die je aanmaakt voor de leeromgeving voor (on)line lessen en workshops worden versleuteld opgeslagen. Wij kunnen jouw wachtwoord niet inzien en krijgen in de leeromgeving alleen je gebruikersnaam en e-mailadres te zien.

DE INFORMATIE DIE JE GEDEELD HEBT INZIEN EN AANPASSEN
Als je je hebt aangemeld op mijn website of op een live event, kan je je gegevens altijd aanpassen.

Ik bewaar je gegevens voor zolang als je op mijn maillijst staat en je hiervoor niet hebt afgemeld. De gegevens die je aan ons hebt doorgegeven kun je te allen tijden laten aanpassen door een mail te sturen naar mena@menaleila.com. Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor alle of een deel van de communicatie via de links onderaan elke mail die je van ons ontvangt. Zodra je je hebt afgemeld voor onze nieuwsbrief, zullen we je gegevens binnen 4 maanden volledig verwijderen. Je kunt je niet afmelden voor communicatie en emails die nodig zijn om je aankoopproces te voltooien, anders kan ik je gekochte lessen niet toesturen. En dat zou jammer zijn!
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je ons hebt gegeven weer in te trekken. Stuur als je dat wilt een email naar mena@menaleila.com.
Tot slot wijzen we je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

LET OP MET INFORMATIE DIE JE OPENLIJK DEELT ONDER MEER OP ONZE WEBSITES OF SOCIAL MEDIA
We vinden jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar we op geen enkele wijze invloed kunnen hebben op het beschermen van jouw privacy en wijzen je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op onze blogs, in de chat tijdens onze webinars of op onze social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten ons. We houden ons niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY STATEMENT
Eventuele wijzigingen van mijn website kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. We raden je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen.

VRAGEN OVER HET PRIVACY STATEMENT
We houden dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een email naar mena@menaleila.com of vul het contactenformulier in op mijn website en zet “privacy statement” in de onderwerpregel van je email of in je bericht.

Mena Leila
mena@menaleila.com