Algemene voorwaarden
Online en offline lessen Mena Leila
www.MenaLeila.com

Algemeen: Ik verklaar dat ik de algemene inschrijfvoorwaarden heb gelezen en zal de verantwoordelijkheid nemen om de regels en beleidsmaatregelen die daarin zijn vermeld, zorgvuldig te lezen en te volgen. Ik begrijp dat Mena Leila geen credit en / of terugbetalingen geeft voor lessen die zijn gemist door vakantie, ziekte, weersomstandigheden, overmacht, enzovoorts. Ik begrijp verder dat er specifieke risico’s zijn van lichamelijke of eigendomsschade, verliezen of letsel die voortvloeien uit de deelname van mijn de lessen van Mena Leila, en ik neem de risico’s die bij deze deelname verbonden zijn, op eigen verantwoordelijkheid aan.
Voor online lessen voorwaarden scroll down
Cursussen in Alkmaar: Registratie als lid van de lokale lessen in Alkmaar bij Mena Leila, wordt uitgevoerd door het inschrijvingsformulier inclusief wachtwoord volledig in te vullen, te verzenden en direct te betalen. Dit kan via de website worden gedaan.
Registratie als lid van de lokale lessen in Alkmaar bij Mena Leila, wordt uitgevoerd door het inschrijvingsformulier inclusief wachtwoord volledig in te vullen, te verzenden en direct te betalen. Dit kan via de website worden gedaan.
Tussentijdse beëindiging van de cursus is niet mogelijk, uitzonderingen van de situatie beschreven hieronder:

Bij langdurig letsel of ziekte (langer dan 30 dagen) kunnen de lessen ingehaald worden in een periode van maximum zes maanden. Afwezigheid moet binnen 2 weken worden gemeld en inhaallessen zijn alleen mogelijk bij presentatie van een medisch attest of ander aanvaardbaar bewijs en kan niet terugwerkend zijn. Afwezigheid door studie, stage, werk, verhuizing of vakantie heeft geen recht op het beëindigen van het contract waarnaar in dit artikel wordt verwezen. 

Betaling een korte cursus, halfjaar cursus of jaarcursus gaat in 1 termijn. Tenzij er daarover aparte afspraken worden gemaakt met Mena Leila. Indien de cursus –door onvoldoende leerlingen- niet kan doorgaan, wordt er door Mena Leila eerst een oplossing geboden. Indien dat de leerling niet schikt, is er sprake van restitutie van het cursusgeld.
1. Indien de cursus –door onvoldoende leerlingen- niet kan doorgaan, wordt er door Mena Leila eerst een oplossing geboden. Indien dat de leerling niet schikt, is er sprake van restitutie van het cursusgeld.
2. De leerling mag de les pas meedoen als de betaling is gedaan. Als na de eerste herinnering de leerling niet betaald heeft, zal er een tweede herinnering zijn, inclusief een administratiekosten van 15 euro. De student heeft 2 weken om de betaling te betalen plus 15 euro administratiekosten. Als de leerlingen niet na 2 herinneringen hebben betaald, wordt het overhandigd aan het incassobureau. Alle extra kosten zijn voor de leerling die de betaling niet heeft gedaan.
3. Zolang de betaling niet is afgerond, mag de student niet in de klas komen. Mena Leila heeft het recht om de cursus rechtstreeks te beëindigen, in geval van geen betaling. Dit betekent niet dat de financiële aansprakelijkheid stopt.
4. Het beëindigen van het lidmaatschap kan gedaan worden via e-mail naar mena@menaleila.com met de titel van het cursus: Einde Cursus + Naam + Datum.
5. Voor het aangaan van een nieuwe cursus dient de leerling zich opnieuw in te schrijven.
6. Inhaallessen zijn mogelijk op de dagen dat er les wordt gegeven. Dit kan een ander niveau zijn.
Klassenbeleid
1. Mena Leila heeft het recht om lessen te annuleren. Kennisgeving van een geannuleerde klas wordt gedaan via email (termijn: langer dan 1 dag) en Whatsapp (termijn: op dezelfde dag).
2. Leerlingen zijn bereid via email en Whatsapp op de hoogte te worden gehouden van wijzigingen in lessen, cursus en presentaties.
3. Het rooster van de lessen is te vinden op de website: https://menaleila.com/nl/buikdanslessen/
Mena Leila heeft het recht om het rooster te wijzigen. Hiervan worden de leerlingen eerst op de hoogte gesteld.
4. Risico’s en aansprakelijkheid voor deelname aan de lessen van Mena Leila of workshops die door haar zijn georganiseerd, zijn het eigen risico van de leerling.
5. Mena Leila of een invaller is niet aansprakelijk voor fysieke of materiële schade of overval.
6. Leerlingen komen op tijd in de les. Minstens 5 minuten voor de les begint.
7. Gebruik sport- of danskleren, breng een heup sjaal met u mee. Gebruik balletschoenen, sokken of blote voeten.
8. De les is in eerste instantie voor vrouwen. Mannen zijn na screening -op intentie en inzet- welkom als leerling.
9. Filmen in de klas is alleen toegestaan voor privé doeleinden. Het publiceren op You Tube of ergens anders op het internet zonder schriftelijke toestemming van Mena Leila is verboden. Mena Leila levert opnames van de lessen via Whatsapp of email, die alleen voor leerlingen zijn.

Online cursussen
Ik verklaar dat ik een de algemene voorwaarden heb gelezen en zal de verantwoordelijkheid nemen om de regels en beleidsmaatregelen die daarin zijn vermeld, zorgvuldig te lezen en te volgen. Ik begrijp dat Mena Leila geen credit en / of terugbetalingen geeft voor lessen die zijn gemist door vakantie, vakantie, ziekte, weer, enzovoorts. Ik begrijp verder dat er specifieke risico’s zijn van lichamelijke of eigendomsschade, verliezen of letsel die voortvloeien uit de deelname van de lessen van Mena Leila, en ik neem de risico’s die bij deze deelname verbonden zijn, op eigen verantwoordelijkheid aan.
1. Volg altijd de warming-up en Cooling-down bij het volgen van een online cursus.
2. Bij ontevredenheid over de inhoud van de cursus kan –bij duidelijke argumentatie- het geld teruggevorderd worden binnen een termijn van 2 weken.
3. Risico’s en aansprakelijkheid voor deelname aan de lessen van Mena Leila of workshops die door haar zijn georganiseerd, zijn het eigen risico van de klant/ de student.
4. Het kopiëren of delen van de inhoud van de online cursus is verboden. De inhoud is alleen voor de leerlingen van de specifieke cursus.
5. Plagiaat van de inhoud wordt niet op prijs gesteld.
6. Leerlingen die de online Cursus volgen, kunnen vragen via de e-mail stellen tot 6 weken na aanschaf van de cursus.
7. Bij een geschil kan de leerling terecht op de website van het Europese onlineplatform voor geschilbeslechting.